OKI Destek ve Sürücüler

LD600

ÖNEMLİ

Bu Yazılım Lisans Sözleşmesinin (“Sözleşme”) hükümlerini kabul etmiyorsanız bu yazılımı kullanamazsınız.
 
Lütfen yazılımı kullanmadan önce bu Sözleşmeyi ve depolama medyasında yer alan beraberindeki belgeleri dikkatli bir şekilde okuyun (“Lisanslı Yazılım”). Lisanslı Yazılımı yükleyerek, bu hüküm ve koşulları kabul ettiğinizi göstermiş olursunuz ve bu sizinle (“Lisans Sahibi”) OKI Data Corporation (“Lisans Veren”) arasındaki bu Sözleşme geçerli kabul edilir.

1.  Lisansın kapsamı

Lisans Veren, Lisanslı Yazılımı, Lisans Sahibi tarafından satın alınmış ve Lisans Verenin yazıcı ürününe veya MFP’sine (“Ürün”) doğrudan ya da ağ üzerinden bağlı olan birden fazla bilgisayar üzerine yüklemek ve Lisanslı Yazılımı yalnızca Ürünle bağlantılı olarak kullanmak için münhasır olmayan bir lisans verir. Lisans Sahibi yedekleme amacıyla Lisanslı Yazılımın yalnızca bir kopyasını çıkarabilir. Lisanslı Yazılımın Lisans Sahibinin burada çıkarmasına izin verilen tüm kopyalarının, Lisanslı Yazılımın üzerinde veya içinde yer alan tüm telif hakkı ve diğer tescil bildirimlerini içermesi gerekir. Lisans Sahibi Lisanslı Yazılımla ilgili bunun dışında kısmen veya tamamen kopyalar oluşturmamayı, çoğaltma işlemi yapmamayı veya bir başkasının kopyalama ve çoğaltma işlemi yapmasına izin vermemeyi kabul eder.

2.  Sahiplik ve Kısıtlama

(1) Lisanslı Yazılımın tüm telif hakları ve tescil hakları Lisans Verene veya tedarikçilerine aittir. Lisanslı Yazılımda yer alan yapı, düzenlenme ve kodlar, Lisans Verenin ve tedarikçilerinin değerli ticari sırlarıdır. Lisanslı Yazılımı aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Telif Hakkı Yasası ve Uluslararası Anlaşma hükümleri ile de korunur. Lisans Sahibinin Lisanslı Yazılıma, örneğin bir kitap gibi diğer tescilli materyallere davranacağı şekilde davranması gerekir. 
(2) 1. Bölümde belirtilenler dışında, Lisans Sahibi Lisanslı Yazılımın tümünü veya bir bölümünü kopyalayamaz, kiralayamaz, lease yapamaz, dağıtamaz, aktaramaz veya yeniden basamaz.
(3) Lisans Sahibi Lisanslı Yazılımı değiştirmemeyi, üzerinde değişiklik yapmamayı, çevirmemeyi, tersine mühendislik işlemine tabi tutmamayı, kaynak koda dönüştürmemeyi veya parçalarına ayırmamayı kabul eder.
(4) Lisans Sahibi Lisanslı Yazılımın dosya adlarını değiştirmemeyi kabul eder.
(5) İşbu Sözleşmede belirtilenler dışında, Lisans Veren, Lisans Sahibine Lisanslı Yazılımla ilgili herhangi bir fikri mülkiyet hakkı vermez.

3.  Süre ve Fesih

(1) İşbu Sözleşme feshedilinceye kadar geçerlidir.
(2) Sözleşme ayrıca Lisans Sahibi tüm kopyaları dahil Lisanslı Yazılımı ve belgelerini imha ederek feshetmeyi seçtiğinde de fesholur.
(3) Lisans Sahibinin işbu Sözleşmenin herhangi bir hüküm veya koşulan uymaması durumunda Lisans Veren bu Sözleşmeyi feshedebilir. Feshi takiben, Lisans Sahibi kendi mülkiyeti ve kontrolü altındaki Lisanslı Yazılımı ve kopyalarını imha eder.

4.  Garanti

LİSANSLI YAZILIM “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMIŞTIR.  NE LİSANS VEREN, NE DE TEDARİKÇİLERİ LİSANSLI YAZILIMIN KESİNTİSİZ YA DA HATASIZ ÇALIŞACAĞINI VEYA LİSANS SAHİBİNİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAĞINI GARANTİ ETMEZ.  LİSANS VEREN VE TEDARİKÇİLERİ, HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİNE, TİCARETE UYGUNLUĞA VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞA DAİR AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEZ.

5.  Yükümlülüğün Reddi

LİSANS VEREN VEYA TEDARİKÇİLERİ, KAR KAYBI, KAZANÇ KAYBI VEYA VERİ KAYBI DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK ÜZERE, LİSANS VEREN BU TÜR BİR ZARARIN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE, DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL, DOLAYLI VEYA CEZAİ ZARARLARDAN VE LİSANSLI YAZILIMLA İLGİLİ HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN İDDİASINDAN, İDDİA HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL OLMAK ANCAK BUNUNLA SINIRLI KALMAMAK ÜZERE) VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR YASAL TEORİ İÇERSE DE, HİÇBİR DURUMDA SORUMLU TUTULAMAZ.

6.  Geçerli Kanun

Lisanslı Yazılımla ilgili lisans, Japonya’da yürürlükte olan kanunlar tarafından yönetilir.

7.  Bölünebilirlik

İşbu Sözleşmenin herhangi bir bölümünün geçersiz veya uygulanamaz bulunması, Sözleşmenin kalanının geçerliliğini etkilemez ve Sözleşmenin kalanı, Sözleşme hükümlerine göre geçerli ve uygulanabilir olmayı sürdürür.

8.  İhracat Kısıtlaması

Lisans Sahibi, Lisanslı Yazılımın ABD, Japonya veya diğer ilgili ihracat yasaları veya düzenlemelerinin yasakladığı şekilde herhangi bir ülkeye nakledilmeyeceğini, aktarılmayacağını, ihraç edilmeyeceğini ya da yeniden ihraç edilmeyeceğini veya kullanılmayacağını kabul eder.  Lisans sahibi, Lisanslı Yazılımı veya Lisanslı Yazılımdan üretilen ürünleri uygun ABD, Japonya veya bir başka hükümet lisansı olmadan hiçbir biçimde ihraç veya yeniden ihraç etmemeyi kabul eder. Lisans Sahibinin bu Bölüm 8’e uymaması durumunda işbu Sözleşme otomatik olarak feshedilir.

9.  Sözleşmenin Tamamı

Lisans Sahibi, kendisinin işbu Sözleşmeyi okuyup anladığını ve işbu Sözleşmenin, Lisanslı Yazılımla ilgili lisansa dair Lisans Veren ile Lisans Sahibi arasındaki anlayışın ve sözleşmenin tamamını oluşturduğunu ve yazılı veya sözlü olarak daha önce yapılmış sözleşmeleri hükümsüz kıldığını ve onların yerini aldığını beyan eder.
Lisans Sahibinin işbu Sözleşmedeki yükümlülükleri, Lisans Verene ve işbu Sözleşme kapsamında Lisans Sahibine lisanslanmış hakların tüm sahiplerine karşı yükümlülüklerini oluşturur.

10. ABD Hükümetinin Son Kullanıcılarına Bildirim

1 Aralık 1995 tarihinde veya daha sonrasında yapılan taleplere uygun olarak ABD Hükümetine sağlanan tüm Yazılımlar, işburada başka yerde açıklanmış ticari lisans hakları ve kısıtlamaları ile birlikte sağlanmıştır.  1 Aralık 1995 tarihinde veya daha sonrasında yapılan taleplere uygun olarak ABD Hükümetine sağlanan tüm Yazılımlar, uygulanabildiği şekilde FAR, 48 CFR 52.227-14 (HAZİRAN 1987) veya DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (EKİM 1988) kapsamında sağlanan “Kısıtlı Haklar” ile sağlanmıştır.
Bu bölümdeki “Yazılım”, işbu Sözleşmede tanımlanmış olan Lisanslı Yazılım olarak kabul edilir.
*****
Bazı Lisanslı Yazılımlar ayrı bir yazılım lisans sözleşmesi içerebilir ve ayrı yazılım lisans sözleşmesini kabul ediyorsanız yazılımın kullanımı için bu sözleşmenin hükümleri geçerli olur.

  Şirketimizin İletişim Bilgileri

  ADRES

  Osmangazi Mahallesi, Selamet mah. Doktor Sadık Ahmet Cad. 20/C, 16240 Osmangazi/Bursa

  TELEFON

  +90 224 271 05 55

  EMAIL

  agunmar [@] agunmar.com

  Cart